Prehrana

Redna prehrana zagotavlja energijo za delovanje in obnavljanje telesa, pri mladostnikih pa zagotavlja energijo in gradnike za zdravo rast in razvoj. Zdravo in redno prehranjevanje pozitivno vpliva na kvaliteto bivanja, še posebej na delovno zmožnost zato smo prehrani v dijaškem domu namenili posebno pozornost

Jedilnike sestavlja za to usposobljeno osebje, pri tem sodeluje tudi komisija za prehrano, sestavljena iz vzgojitelja – mentorja in predstavnikov dijakov. V jedilnici je uveden samopostrežni način razdelitve hrane. Med obroki je v jedilnici prisoten dežurni vzgojitelj.

Komisijo za prehrano sestavljajo predstavniki domskih skupin po 2 dijaka iz vzgojne skupine. Na prvem sestanku v začetku septembra  izberemo vodstvo za domsko skupnost  in opredelimo naloge in pravila delovanja. Osnovni cilji komisije za prehrano so, da skrbi in spodbuja  zdravo in redno prehranjevanje dijakov ter bonton primernega obnašanja v domski  jedilnici. Na rednih sestankih opozarjajo o  različnih vrstah motenj hranjenja. Pri organizaciji domske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Domska prehrana obsega zajtrk, kosilo in večerjo. Dijaki v matičnih vzgojnih skupinah enkrat mesečno podajajo mnenja in predloge pri oblikovanju  jedilnikov, spremljajo higieno v samopostrežni jedilnici in opozarjajo na nepravilnosti. Predstavniki komisije za prehrano evidentirajo vegetarijance in dijake z posebnimi potrebami prehranjevanja ( potrebno je zdravniško potrdilo in dovoljenje staršev…). Na sestanke lahko  povabijo vodjo kuhinje in skupaj z  konstruktivnimi predlogi prispevajo k  izboljšanju  zdravega in kvalitetnega  prehranjevanja v dijaškem domu. V vzgojni skupini osveščajo dijake o pomembnosti zdrave prehrane, opozarjajo na motnje – anoreksijo, bulimijo, primeren odnos do kruha in hrane nasploh, ponudijo dijakom, ki imajo priporočilo osebnega zdravnika in staršev na možnost dietne prehrane. Na koncu šolskega leta ocenijo delo komisije za prehrano in podajo poročilo o sodelovanju z vodstvom domske kuhinje.