Vzgojne skupine

V dijaškem domu je zaposlenih pet pedagoških delavcev in svetovalna delavka.

Vzgojno delo je usklajeno z določenimi pravili, ki urejajo življenje in delo v dijaškem domu. Vzgojitelj prevzema skrb za osebnostno rast in razvoj dijaka, skrbi za uspešno delovanje vzgojne skupine in celega doma.  Pri individualnem delu z dijaki sodeluje s starši, razredniki in svetovalno službo.

Pedagoško delo v domu vodi ravnateljica Adelija Perne. Vzgojno delo z dijaki poteka od ponedeljka do četrtka od 6.00 do 22.00 ure. Delo ob petkih poteka od 6.00 do 15. ure, ter ob nedeljah med 17.30 in 22.30..

Delovni čas vzgojiteljev je prilagojen in organiziran tako, da so vsak dan prisotni v svojih vzgojnih skupinah na obveznih učnih urah ter drugih dejavnostih.

Živa
Valter
Tanja
Branka
Andrejka